قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌

شماره‌ ۲۴/۱۰/۲۷۵۹۱ -۱۳۸۱
حضرت‌ حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین‌ جناب‌ آقای‌ سید محمد خاتمی‌
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - مهدی‌ کروبی‌

شماره‌ ۲/۱۱/۵۵۶۳۹ -۱۳۸۱
وزارت‌ دادگستری‌
قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ و طی‌ نامه‌ شماره‌ ۲۷۵۹۱ مورخ‌ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ واصل‌ گردیده‌ است، به‌ پیوست‌ جهت‌ اجرأ ابلاغ‌ می‌گردد.

رئیس‌ جمهوری- سید محمد خاتمی‌

قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌

ماده ‌۱ :

کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ سن‌ هجده‌ سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی‌ نرسیده‌اند از حمایت‌های‌ قانونی‌ مذکور در این‌ قانون، بهره‌مند می‌شوند.

ماده‌ ۲ :هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است.

ماده‌ ۳  :

قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌

هر گونه‌ خرید، فروش، بهره‌کشی‌ و به‌ کارگیری‌ کودکان‌ به‌ منظور ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبیل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتکب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ زندان‌ و یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ تا بیست‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴ :

هر گونه‌ صدمه‌ و اذیت‌ و آزار و شکنجه‌ جسمی‌ و روحی‌ کودکان‌ و نادیده‌ گرفتن‌ عمدی‌ سلامت‌ و بهداشت‌ روانی‌ و جسمی‌ و ممانعت‌ از تحصیل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتکب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و یک‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ و یا تا ده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ می‌گردد.

ماده‌ ۵ :

کودک‌ آزاری‌ از جرائم‌ عمومی‌ بوده‌ و احتیاج‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ ندارد.

ماده‌ ۶ :

کلیه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراکزی‌ که‌ به‌ نحوی‌ مسؤ‌ولیت‌ نگاهداری‌ و سرپرستی‌ کودکان‌ را بر عهده‌ دارند، مکلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد کودک‌ آزاری‌ مراتب‌ را جهت‌ پیگرد قانونی‌ مرتکب‌ و اتخاذ تصمیمی‌ مقتضی‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ اعلام‌ نمایند تخلف‌ از این‌ تکلیف‌ موجب‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ یا جزای‌ نقدی‌ تا پنج‌ میلیون‌ (۵۰۰۰۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.

ماده‌ ۷ :

اقدامات‌ تربیتی‌ در چارچوب‌ ماده‌ (۵۹) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌۷/۹/۱۳۷۰ و ماده‌ (۱۱۷۹) قانون‌ مدنی‌ مصوب‌۱۹/۱/۱۳۱۴از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ است.

ماده‌ ۸ :

اگر جرائم‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ عناوین‌ دیگر قانونی‌ شود یا در قوانین‌ دیگر حد یا مجازات‌ سنگین‌تری‌ برای‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعی‌ یا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹:

قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌

از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ مقررات‌ مغایر با آن‌ ملغی‌ الاثر می‌گردد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نه‌ ماده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصد وهشتاد و یک‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، تصویب‌ و در تاریخ‌۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده است .

 

/ 2 نظر / 76 بازدید
موسی

سازمان ملل متّحد ، اساسنامه ای دارد که در واقع قانون اساسی سازمان ملل است و به آن منشور ملل متّحد می گویند. اصول منشور ملل متّحد بر تمام اصول و قوانین بین المللی حق تقدم و اولویّت دارا هستند. یعنی اگر این اصول با برخی قوانین بین المللی دیگر سر ناسازگاری و تناقض داشته باشند اصول منشور بر اصول آن قوانین مقدّم هستند و باید آن قوانین به نفع اصول منشور عقب نشینی کنند....همانگونه که حتّی در دین اسلام هم ، آیات قران نقش اصلی را دارا هستند و روایات و احادیث نقش تکمیلی دارند و اگر روایات یا احادیث منقول ، مخالف آیات الهی قران باشند ، بی ارزش محسوب می گردند.....مطابق بند دوم ماده اوّل منشور ملل متّحد و همچنین مطابق مادۀ پنجاه و پنجم منشور ، کلیّۀ ملّتها از حق خودمختاری و تساوی حقوق برخوردار هستند ، یعنی فرضاً اگر یک کشور حق ساخت بمب اتمی و پیشرفت نظامی را برای خودش قائل است ، بقیّه کشورها هم از چنین حقّی برخوردارند و هیچ قانون یا قطعنامۀ دیگری نمی تواند آن حق را مانع شود چونکه با اصول منشور در تناقض است ...........به همین دلیل ما می توانیم با استناد به اساسنامه سازمان ملل و بندهای فوق الذکر خواهان حذف قطعنامه ها شویم